فعالیت های آزاد
به تناسب مراسم و مناسبت‌های گوناگون و برنامه‌های جاری مدرسه، بخشی از فعّالیت‌های مدرسه با کمک و همکاری دانش‌آموزان برگزار می‌شود و مشارکت دانش‌آموزان در این زمینه‌ها موجب ارتقای توانمندی‌های گوناگون ایشان می‌شود.
اجراهای دانش‌آموزی در مراسم و صبحگاه
قرائت قرآن
نمایش و سرود
دکلمه و چیستان
مشارکت در فعّالیت‌های نمازخانه
اذان
تکبیر
آماده‌سازی نمازخانه
  فعالیت های پرورشی   
مدرسه به عنوان خانه دوم انسان‌، باید فضایی امن، آرام و دوست‌داشتنی داشته باشد. خانه، محل شکل‌گیری روابط عمیق، رقم خوردن تجربه‌های شیرین و یادگیری بسیاری از مهارت‌هاست و این اتّفاقات حسّاس باید در جای‌جای زندگی کودک، به خصوص در دوران ابتدایی تحصیل او وجود داشته باشد. گویی کودک ما تنها از نظر فیزیکی در دو محیط در رفت و آمد است و لحظات شیرین و دلنشین در لحظه لحظه زندگی او وجود دارد. به همین دلیل در دبستان روزبه علاوه بر برنامه‌ریزی‌های دقیقی که در حوزه تحصیلی و آموزشی انجام می‌شود، فعّالیت‌های پرورشی کارآمدی را نیز طرّاحی و اجرا می‌گردد. برای رسیدن به این اهداف، مسیرهای مختلفی طراحی شده است؛ به طور کلّی، فعالیت‌های پرورشی در دبستان روزبه دوره دو، در دو قالب فعالیت‌های دانش‌آموزی و مسابقات پرورشی اجرا می‌شوند.
 
   
     
مسابقات ورزشی
علاوه بر مسابقات قرآن و مسابقات ورزشی، مسابقات متنوّع دیگری در زمینه‌های گوناگون پرورشی برگزار می‌شود. این مسابقات که با همکاری دانش‌آموزان به صورت آزاد و به منظور ایجاد جوّ فعّال پرورشی در مدرسه  انجام می‌شود، سهم به سزایی در ایجاد طراوت در فضای آموزشی دبستان دارد.
مسابقات هنری – مهارتی
مسابقه دومینو
جشنواره‌های هنری
مسابقه گریز با توپ
مسابقات علمی – فرهنگی
مسابقه چیستان
مسابقه جدول کلمات متقاطع
مسابقه کتاب‌خوانی